• Birgitta Brihall-Olsson

  Född 1938-06-22     Död 2017-02-12

 • Päivi Arnemo

  Född 1964-06-07     Död 2017-02-08

 • Thomas Brandt

  Född 1943-05-01     Död 2017-02-01

 • Astrid Petersson

  Född 1927-04-09     Död 2017-02-04

 • Lars-Gunnar Larsson

  Född 1948-06-12     Död 2017-01-26

 • Ronny Bengtsson

  Född 1947-05-01     Död 2017-01-27

 • Stig Nilsson

  Född 1936-02-24     Död 2017-01-30

 • Anne-Mari Åkesson

  Född 1962-07-16     Död 2017-01-26

 • Margit Gustafsson

  Född 1931-09-13     Död 2017-01-22

 • Gunvor Johansson

  Född 1924-06-19     Död 2017-01-14

Välkommen!

På våra gåvosidor kan du på ett lätt och säkert sätt skänka din minnesgåva och hedra minnet av den avlidne.