• Lars-Olof Thuresson

  Född 1940-11-05     Död 2016-12-30

 • Bo Åkervik

  Född 1931-03-12     Död 2017-01-07

 • Bengt Isaksson

  Född 1943-10-09     Död 2017-01-02

 • Robert Blomqvist

  Född 1973-05-18     Död 2016-12-26

 • Britt Rydberg

  Född 1949-04-15     Död 2016-12-27

 • Marie Näär

  Född 1967-11-10     Död 2016-12-25

 • Gillis Jacobsson

  Född 1928-05-17     Död 2016-12-18

 • Lennart Nilsson

  Född 1938-02-12     Död 2016-12-13

 • John Elofsson

  Född 1925-06-30     Död 2016-12-09

 • Alice Petersson

  Född 1926-04-08     Död 2016-11-23

Välkommen!

På våra gåvosidor kan du på ett lätt och säkert sätt skänka din minnesgåva och hedra minnet av den avlidne.