• Maud Lindstedt

  Född 1931-04-19     Död 2017-08-13

 • Jan Redin

  Född 1931-02-03     Död 2017-08-12

 • Estrid Gustavsson

  Född 1924-07-06     Död 2017-08-08

 • Britt-Marie Dolk Derlow

  Född 1942-09-16     Död 2017-07-27

 • Ingegerd Karlsson

  Född 1931-10-13     Död 2017-07-14

 • Ulla Högbom

  Född 1926-12-29     Död 2017-07-20

 • Gullan Ramström

  Född 1928-01-07     Död 2017-07-16

 • Kerstin Larsson

  Född 1942-05-29     Död 2017-07-01

 • Siv Cederstrand

  Född 1931-02-17     Död 2017-06-29

 • Roland Runne

  Född 1936-12-24     Död 2017-06-27

Välkommen!

På våra gåvosidor kan du på ett lätt och säkert sätt skänka din minnesgåva och hedra minnet av den avlidne.