• Sven Svensson

  Född 1924-04-20     Död 2017-05-11

 • Gunnar Jönsson

  Född 1931-10-25     Död 2017-05-09

 • Olof Lindblad

  Född 1943-05-08     Död 2017-05-11

 • Gun-Britt Ohlsson

  Född 1939-06-23     Död 2017-04-21

 • Sven-Olof Aleljung

  Född 1928-09-23     Död 2017-04-18

 • Eva Lundin

  Född 1965-12-31     Död 2017-04-15

 • Kajsa Johansson

  Född 1939-06-27     Död 2017-04-10

 • Tommy Wolw

  Född 1951-01-24     Död 2017-04-05

 • Tommy Eliasson

  Född 1947-06-26     Död 2017-04-14

 • Ulla-Britt Dahl

  Född 1930-08-09     Död 2017-04-16

Välkommen!

På våra gåvosidor kan du på ett lätt och säkert sätt skänka din minnesgåva och hedra minnet av den avlidne.