• Maj Aronsson

  Född 1932-04-07     Död 2017-03-24

 • Sonja Svensson

  Född 1924-02-10     Död 2017-03-19

 • Sonja Svensson

  Född 1924-02-10     Död 2017-03-19

 • Jan Eneros

  Född 1940-06-02     Död 2017-03-12

 • Ingrid Andreasson

  Född 1932-03-21     Död 2017-03-13

 • Else-Britt Hellsten

  Född 1945-02-26     Död 2017-03-11

 • Ilse Bäfverfeldt

  Född 1930-03-23     Död 2017-02-28

 • Lilian Styrlin

  Född 1938-03-24     Död 2017-03-08

 • Elvira Johansson

  Född 1930-11-22     Död 2017-02-22

 • Birgitta Brihall-Olsson

  Född 1938-06-22     Död 2017-02-12

Välkommen!

På våra gåvosidor kan du på ett lätt och säkert sätt skänka din minnesgåva och hedra minnet av den avlidne.